Chăm Sóc Tóc

𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗵𝘂𝗼̣̂𝗺 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗼̛̉ 𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗴𝗼̣̂𝗶 ‘𝗰𝗵𝐚̂𝗻 𝗮́𝗶’

31/05/2021

𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗵𝘂𝗼̣̂𝗺 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗼̛̉ 𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗻𝗵𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗴𝗼̣̂𝗶 ‘𝗰𝗵𝐚̂𝗻 𝗮́𝗶’ Nhuộm tóc - Cuộc tân trang nhan sắc “đỏ đen” Nhuộm tóc may mắn thì đẹp, mà xui thì xấu. Bởi vậy nói nhuộm tóc như canh bạc...

Hotline: 0979946662
popup

Số lượng:

Tổng tiền: